top of page

Loonbelasting en loonheffingen 2023

Bij het uitkeren van de vergoeding aan uw personeel, dient u rekening te houden met belastingregelgeving, die van toepassing kan zijn op het loon van uw werknemers.
Ingaande 1 januari 2023 geldt het volgende:


  • Pensioenpremie 2023: 7%

De pensioenpremie stijgt elk jaar met 0,5% totdat het het maximum van 18% heeft bereikt. De pensioenpremie wordt voor 50% gedragen door de werknemer en 50% door de werkgever. In 2023 is de pensioenpremie vastgesteld op: 7%

  • AOV: 4%

De Algemene Oudedag Voorziening is ongewijzigd. Het tarief is vastgesteld op: 4%

  • Belastingvrije som: SRD 7.500 per maand/SRD 90.000 per jaar

De belastingvrije grens is dat gedeelte van het loon, dat "vrij" is van de Loonbelasting. Dat wil dus zeggen dat er daarover geen Loonbelasting betaald wordt. Dit bedrag is voor 2023 vastgesteld op SRD 7.500 per maand. Over een maandelijks loon van SRD 5.000 wordt er dus geen Loonbelasting betaald (afhankelijk van de leeftijdsgrens wél de 7% pensioenpremie en 4% AOV).Uitkeringen die niet tot het loon behoren en dus niet voor de heffing in aanmerking genomen worden:

  • Vakantie-uitkeringen: één maandloon met een maximum van SRD 10.016 per jaar

  • Gratificatie en bonussen: maximaal SRD 10.016 per jaar

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page