top of page

Nieuw bestuur VSB Young Management 2019 - 2021


Op dinsdag 19 november 2019 werd in het Courtyard by Marriott Hotel een persconferentie gehouden ter introductie van het nieuw bestuur van de Vereniging van Surinaams Bedrijfsleven Young Management (VSB Young Management). Tijdens deze persconferentie werd het nieuwe bestuur onderleiding van dhr. David G. Power alsook het strategisch plan voor het bestuursjaar 2019 – 2021 gepresenteerd aan de aanwezige gasten.


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven Young Management (VSBYM) is in 2017 inleven geroepen door de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, waarbij mevr. Daniela Herkul werd gekozen als de eerste voorzitter. Het nieuw bestuur bestaande uit David G. Powel (voorziter), Sigourney Nabibaks (penningmeester), Natascha de Randamie (secretaris), Natalie Young A Fat (bestuurslid) en Ivan Howard (bestuurslid) streeft ernaar dé belangrijkste vertegenwoordiger en belangenbehartiger voor Young Entrepreneurs en Young Professionals in Suriname tezijn zowel lokaal als internationaal.


Young Proffesionals vs. Young Entrepeneurs

Voor Young proffesionals en Young Entrepeneur streeft het bestuur ernaar om als de belangenbehartiger, een klankbord, het platform voor young proffesionals en jonge ondernemers te fungeren. Tevens streeft VSBYM ernaar om de kwaliteit en kwantiteit van het ondernemerschap structureel te verbeteren, het maatschappelijk verantwoord en ethisch ondernemerschap te benadrukken, onder andere in samenwerking met overheidsinstanties en overige organisaties in en buiten Suriname. Het streven is om tussen 50 – 100 leden toe te voegen aan hun leden bestand aan het eind van bestuursjaar 2021.


Stakeholders en Partners

Zo zullen er strategische samenwerkingsbanden gesloten worden met organisaties en partners voor het mede organiseren van joint projects alsook het bieden van meer lidmaatschap voordelen aan de leden. De aandacht zal ook gericht worden op het internationaliseren van de samenwerkingsverbanden waardoor er op internationaal vlak exposure gecreeerd zal worden voor de leden in de regio.


Activiteiten

Op diverse wijzen zal er meer aandacht gegeven worden aan haardoelgroep middels het organiseren van specifiek op de doelgroep gerichte netwerk avonden, workshops en seminaars. Een van de geplande activiteiten voor 2020 is het orgainseren van de Startersdag, een zeer geslaagd initiatief van het vorig bestuur, welke in 2017 gehouden werd met als voornaamste doel het verstrekken van informatie aan personen die interesse hebben voor ondernemerschap alsook een platform bieden ter promotie van ondernemingen.

55 views0 comments

Comments


bottom of page